Axfast

Artiklar från år 2015:

fasadbitar i uppsala till förmån för barncancerfonden

Vid rivning av den gamla tårtpappersfasaden på Åhlénshuset i Uppsala visade många personer intresse av att få en bit av fasaden. Fasaden delades upp i mindre bitar och såldes till allmänheten för 50kr styck. Hela förtjänsten gick oavkortat till Barncancerfonden. Dessutom valde AxFast och byggentreprenören Arcona att bidra med lika mycket var som försäljningen drog in. Totalt erhöll Barncancerfonden ett bidrag på 15.000kr.

Vid rivning av den gamla tårtpappersfasaden på Åhlénshuset i Uppsala visade många personer intresse av att få en bit av fasaden. Fasaden delades upp i mindre bitar och såldes till allmänheten för 50kr styck. Hela förtjänsten gick oavkortat till Barncancerfonden. Dessutom valde AxFast och byggentreprenören Arcona att bidra med lika mycket var som försäljningen drog in. Totalt erhöll Barncancerfonden ett bidrag på 15.000kr.

Läs mer

ombyggnad uppsala

Nu är stora delar av fasaden riven och nu påbörjar arbetet med rundning av hörnen.

Nu är stora delar av fasaden riven och nu påbörjar arbetet med rundning av hörnen.

Läs mer

ombyggnad uppsala, montering av raster

Denna vecka har vi påbörjat uppsättning av rastret på ena sidan av fasaden till Åhlénshuset

Denna vecka har vi påbörjat uppsättning av rastret på ena sidan av fasaden till Åhlénshuset

Läs mer

ombyggnad uppsala

Ombyggnationen av Åhlénshuset i Uppsala pågår för fullt. Bild 1. Provisorisk entré för Åhlens i nya huset Bild 2. Gamla huset efter nedmontering av ”tårtpappersfasaden” Blid 3.Nya husets mot Dragarbrunnsgatan med nedfart till garage. Montage av nya fasaden, rastret kvarstår. Bild 4. Innergården vid lastkajen med nya huset i fonden.

Ombyggnationen av Åhlénshuset i Uppsala pågår för fullt. Bild 1. Provisorisk entré för Åhlens i nya huset Bild 2. Gamla huset efter nedmontering av ”tårtpappersfasaden” Blid 3.Nya husets mot Dragarbrunnsgatan med nedfart till garage. Montage av nya fasaden, rastret kvarstår. Bild 4. Innergården vid lastkajen med nya huset i fonden.

Läs mer

pågående projekt pub

Ombyggnationen av PUB pågår för fullt. Bild 1: Nya hotellrum under uppförande Bild 2: Byggmöte i hotellkorridor Bild 3: Restaurang och Café Bild 4: Ny lobby

Ombyggnationen av PUB pågår för fullt. Bild 1: Nya hotellrum under uppförande Bild 2: Byggmöte i hotellkorridor Bild 3: Restaurang och Café Bild 4: Ny lobby

Läs mer

logistikanläggning i umeå, arbetet fortskrider

Byggarbetet med logistikanläggningen för Martin & Servera i Umeå fortskrider.

Byggarbetet med logistikanläggningen för Martin & Servera i Umeå fortskrider.

Läs mer

d.brand öppnar butik på gamla brogatan

Vi hälsar d.brand välkomna till sin nya butik på Gamla Brogatan 30. www.dbrand.se

Vi hälsar d.brand välkomna till sin nya butik på Gamla Brogatan 30. www.dbrand.se

Läs mer

axfast bygger ny logistikanläggning i umeå

Nyproduktion logistik-/lagerbyggnad uppförs för Martin & Servera under 2014/15. Bygget fortskrider enligt plan och nu pågår stommontage för frysen samt mark och grundläggning för kyl/kolonial.

Nyproduktion logistik-/lagerbyggnad uppförs för Martin & Servera under 2014/15. Bygget fortskrider enligt plan och nu pågår stommontage för frysen samt mark och grundläggning för kyl/kolonial.

Läs mer

etapp 1 ombyggnad uppsala

Etapp 1 i ombyggnadsarbeten i Uppsala är nu igång. Det innebär att vår hyresgäst Åhlens har flyttat in i den nyare delen av fastigheten, på så sätt kan vi fortsätta ombyggnaden av huset.

Etapp 1 i ombyggnadsarbeten i Uppsala är nu igång. Det innebär att vår hyresgäst Åhlens har flyttat in i den nyare delen av fastigheten, på så sätt kan vi fortsätta ombyggnaden av huset.

Läs mer

etapp 2 ombyggnad uppsala

Under veckan har vi påbörjat rivning av fasaden. Ny fasadbeklädnad kommer att monteras till sommaren för att färdigställas till hösten.

Under veckan har vi påbörjat rivning av fasaden. Ny fasadbeklädnad kommer att monteras till sommaren för att färdigställas till hösten.

Läs mer
Nyhetsarkiv Sid