Axfast

finans

nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 2011
fastighetsrelaterade uppgifter
area, kv 285 000 263 000 263 000 265 800 298 200 259 000
marknadsvärde, mkr 11 547 10 687 8 090 6 509 6 676 5 009
bokfört värde, mkr 6 464 6 908 5 784 4 834 5 186 3 758
uthyrningsgrad, ekonomisk % 97.2 96.0 93.0 94.0 94.0 96.0
överskottsmarginal % 68 66 67 67 70 67
Direktavkastning, MV, % 3.3 3.3 4.0 4.4 4.8 4.7
Värdeförändring, MV, % 14.5 15.6 7.0 2.7 2.5 6.3
Totalavkastning, MV, % 18.3 19.4 11.3 7.2 7.5 11.3
Genomsnittlig ränta, % 2.4 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0
Räntetäckningsgrad 3.4 3.0 2.6 2.4 2.9 3.0
genomsnittligt eget kapital, mkr 2 306 2 102 2 076 1 985 1 929 1 967
soliditet, % 37 29 35 39 35 50
justerad soliditet, % 61 50 50 52 47 59
belåningsgrad/marknadsvärde, % 33 44 45 45 48 35

beställ årsredovisning/årsrapport

ladda hem årsredovisning:
ladda hem årsrapport: