Axfast

Styrelse

Göran Ennerfelt Ordförande, ledamot av styrelsen sedan 1993 Läs mer

Vd i Axel Johnson Holding samt styrelseordförande i kapitalförvaltningsverksamheten AltoCumulus och i amerikanska Axel Johnson Inc., samt styrelseledamot i Axel Johnson AB. Tidigare vd och koncernchef i Axel Johnson AB (1979-2007) och bland annat ordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Utrikeshandelsföreningen (Sveriges Allmänna Exportförening) samt i Svensk Handel.

Antonia Ax:son Johnson Ledamot av styrelsen sedan 2005. Läs mer

Styrelseordförande i Axel Johnson Holding AB och i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse samt vice ordförande i Nordstjernan. LHon är också ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc. Axel Johnson AB och Axfood. Grundare och styrelseledamot i Axfoundation. Ledamot i i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien m. fl. samt hedersdoktor vid KTH.
 

Caroline Berg Ledamot av styrelsen sedan 2012. Läs mer

Styrelseordförande i Axel Johnson AB och Martin & Servera. Styrelseledamot i Axfood, Dustin Group, Axstores och Handelshögskolans Advisory Board. Styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.

Erik Lindvall Verkställande direktör och koncernchef. Ledamot av styrelsen sedan 2003.
Anders G. Carlberg Ledamot av styrelsen sedan 2008. Läs mer

Styrelseledamot i Axel Johnson AB, Mekonomen, Servera, Axel Johnson Inc., Beijer Alma, Sapa, SSAB, SäkI. Tidigare VD och koncernchef i Nobel Industrier, J.S. Saba och Axel Johnson International AB samt vVD i SSAB.

Hans Dalborg Ledamot av styrelsen sedan 2010. Läs mer

Styrelseordförande i Nordea Bank AB, Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, Uppsala Universitet samt ledamot av styrelsen i Stockholm Institute of Transition Economies (SITE), Stockholm Institute for Financial Research (SIFR). Tidigare preses i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och styrelseordförande i Kungl. Operan, Uppsala Universitet och Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

Ingalill Berglund Ledamot av styrelsen sedan 2016. Läs mer

Ledamot i Scandic Hotels, Group AB, Veidekke ASA, Kungsleden AB, Balco Group AB, Bonnier Fastigheter AB, Handelsbanken, Regionbank Stockholm samt Juni Strategi och Analys AB. Tidigare VD och CFO i Atrium Ljungberg AB.

Johan Fant Ledamot av styrelsen sedan 2018 Läs mer

VD AltoCumulus AB. Tidigare CFO Axel Johnson AB, CFO Boliden AB, CFO ASSA ABLOY AB och ledande befattningar i Electrolux AB och Ericsson AB. Styrelseledamot i bland annat Dustin AB, Novax AB och Perlavita AB. Tidigare styrelseledamot i Axel Johnson International AB, Martin & Servera AB, Åhléns AB och Svensk Bevaknings Tjänst AB.

Alf Göransson Ledamot av styrelsen sedan 2018 Läs mer

Styrelseordförande i Loomis AB och styrelseledamot i Hexpol AB, Axel Johnson Inc USA, Sweco AB och Attendo AB. 
Tidigare VD och Koncernchef i Securitas AB 2007-2018 och NCC AB 2001-2007