Axfast

Styrelse

Göran Ennerfelt Ordförande, ledamot av styrelsen sedan 1993 Läs mer

Göran är vd i Axel Johnson Holding samt styrelseordförande i kapitalförvaltningsverksamheten AltoCumulus och i amerikanska Axel Johnson Inc., samt styrelseledamot i Axel Johnson AB. Tidigare var Göran vd och koncernchef i Axel Johnson AB (1979-2007) och bland annat ordförande i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Utrikeshandelsföreningen (Sveriges Allmänna Exportförening) samt i Svensk Handel.

Antonia Ax:son Johnson Ledamot av styrelsen sedan 2005. Läs mer

Antonia är styrelseordförande i Axel Johnson Holding AB och i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse samt vice ordförande i Nordstjernan. Hon är också ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc. Axel Johnson AB och Axfood. Grundare och styrelseledamot i Axfoundation. Ledamot i i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien m. fl. samt hedersdoktor vid KTH.
 

Caroline Berg Ledamot av styrelsen sedan 2012. Läs mer

Caroline är styrelseordförande i Axel Johnson AB och Martin & Servera. Hon är styrelseledamot i Axfood, Dustin Group, Axstores och Handelshögskolans Advisory Board. Styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.

Staffan Linde Ledamot av styrelsen sedan 2001.
Erik Lindvall Verkställande direktör och koncernchef. Ledamot av styrelsen sedan 2003.
Anders G. Carlberg Ledamot av styrelsen sedan 2008. Läs mer

Styrelseledamot i Axel Johnson AB, Mekonomen, Servera, Axel Johnson Inc., Beijer Alma, Sapa, SSAB, SäkI. Tidigare VD och koncernchef i Nobel Industrier, J.S. Saba och Axel Johnson International AB samt vVD i SSAB.

Hans Dalborg Ledamot av styrelsen sedan 2010. Läs mer

Hans är styrelseordförande i Nordea Bank AB, Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, Uppsala Universitet samt ledamot av styrelsen i Stockholm Institute of Transition Economies (SITE), Stockholm Institute for Financial Research (SIFR). Tidigare preses i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och styrelseordförande i Kungl. Operan, uppsala Universitet och Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

Ingalill Berglund Ledamot av styrelsen sedan 2016. Läs mer

Ledamot i Scandic Hotels, Group AB, Veidekke ASA, Balco Group AB, Handelsbanken, Regionbank Stockholm samt Juni Strategi och Analys AB. Tidigare VD och CFO i Atrium Ljungberg AB.