Axfast

Vilka är vi?

Axfast är en koncern inom Axel Johnson Gruppen. Bolaget har ett fastighetsbestånd värderat till ca 11 miljarder fördelat inom segmenten kontor, handel, hotell och logistik. Familjeföretaget Axel Johnson grundades 1873 och drivs nu i fjärde och femte generationen av Antonia Ax:son Johnson med familj. I gruppen ingår även Axel Johnson AB, amerikanska Axel Johnson Inc och förvaltningsbolaget AltoCumulus. Därutöver ingår ägarintressen i Nordstjernan.

Axfast är det långsiktiga och lönsamma fastighetsbolaget som arbetar med hållbart företagande i utvalda lägen. Vår verksamhet är koncentrerad till orter med stark ekonomisk tillväxt. I dessa orter äger vi fastigheter med bästa möjliga löge utifrån den verksamhet som ska bedrivas där. Vi vill vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi är en del av.