Axfast

Vilka är vi?

Axfast är en koncern inom Axel Johnson Gruppen. Bolaget har ett fastighetsbestånd värderat till ca 11 miljarder fördelat inom segmenten kontor, handel, hotell, logistik och bostäder. Familjeföretaget Axel Johnson grundades 1873 och drivs nu i fjärde och femte generationen av Antonia Ax:son Johnson med familj. I gruppen ingår även Axel Johnson AB, amerikanska Axel Johnson Inc och förvaltningsbolaget AltoCumulus. Därutöver ingår ägarintressen i Nordstjernan.

Axfast är det långsiktigt lönsamma fastighetsbolaget som arbetar med hållbart företagande i utvalda lägen. Vår verksamhet är koncentrerad till orter med stark ekonomisk tillväxt. I dessa orter äger vi fastigheter med bästa möjliga läge utifrån den verksamhet som ska bedrivas där.

Vår tillväxt kommer under de närmaste åren främst ske genom projekt- och fastighetsutveckling i det befintliga beståndet men även genom förvärv i orter med stark ekonomisk tillväxt.

Vi strävar efter att långsiktigt miljötänkande skall styra våra vardagliga beslut där resurssparande och energieffektiva lösningar eftersträvas. I nära samarbete med våra kunder och andra intressenter arbetar vi kontinuerligt för en minskad miljöbelastning.

AxFast har en effektiv organisation där varje medarbetare har tydliga ansvarsområden och ett stort personligt engagemang. Hela organisationen är en god samarbetspartner för nuvarande och framtida kunder, både i den löpande förvaltningen och när det gäller att initiera och förverkliga nya projekt inom kärnområdena handel, logistik och kontor.