Axfast

Dragarbrunn 23:1

Fastighetsinformation

Fastighet Dragarbrunn 23:1 Adress Vaksalagatan 3 Kommun Uppsala AREA Kontor: 727 KVM
Butiker: 1 131 KVM
Lager: 615 KVM

Fastighetsbeskrivning

Kontors- och butiksfastighet som nyligen genomgått en omfattande ombyggnad av Uppsalas äldsta skobutik, Sko-August.

För mer information, kontakta:
Mats Arnbom
Tel: 08-752 53 15
Email: mats.arnbom@axfast.se