Axfast

Vrangelsro 5:4

Fastighetsinformation

Fastighet Vrangelsro 5:4 Adress Fraktgatan 2 Kommun Halmstad AREA Lager: 49 350 KVM

Fastighetsbeskrivning

Lagerbyggnad i ett plan med entresolplan uppförd 2008-2009.
Byggnaden rymmer fryslager om 10 000m², kyllager om 13 500 m² samt uppvärmd lagerdel om ca 13 000 m².
Lagerhöjd 10 m och hela uppvärmningsbehovet täcks genom återvinning från hyresgästens processkyla.

För mer information, kontakta:
Olof Erstorp
Tel: 08-752 53 16
Email: olof.erstorp@axfast.se