Axfast

Axfast årsrapport 2019: Odla metropolis

Medium alf g%c3%b6ransson

Mod, Blick
och passion


Verksamhetsåret 2019 blev ett rekordår för Axfast. En imponerande värdestegring av vårt bestånd, som vid slutet av 2019 uppgick till 14,8 miljarder kronor och samtidigt värdesätter vi en fortsatt låg skuldsättning. Under de 16 år som Erik Lindvall varit VD har det skickliga Axfast-teamet genererat en totalavkastning i absoluta toppklass i branschen.

I april 2019 fick jag förtroendet och privilegiet att ta över ordförandeskapet för detta utomordentligt välskötta och framgångsrika fastighetsbolag.

Värdeutvecklingen i Axfast har skapats genom en djup förståelse av fastighetsmarknaden men framförallt genom en sällsynt god kompetens och förmåga inom fastighetsutveckling. Det är få personer förunnat att kunna kombinera mod, blick och passion.

Modet krävs för att våga tänka annorlunda, för att våga köpa en fastighet till högre pris än andra budgivare, och för att våga tro på en kalkyl att omvandla fastigheten som skapar värdeutveckling. Mod utan blick kan emellertid lätt leda till dåliga affärer.

Blicken är avgörande för att kunna ”se runt hörnet”. Att tänka lite längre, skapa bilder och en övertygelse som kombinerar en rationell kalkyl med en vision hur en fastighet kan bli något nytt och bli en offensivare del av stadsmiljön. Blick är något som utvecklas och tränas över tiden, men som drivs och underhålls av en brinnande passion.

VD Erik Lindvall personifierar alla dessa egenskaper. Därför kommer vi att sakna Eriks mod, blick och passion när han nyligen valt att prioritera annat i livet än arbete och det ansvar som en operationell VD roll kräver. Erik fortsätter till dess att en ny VD rekryterats någon gång under 2020.

Blicken är avgörande för att kunna ’se runt hörnet’. Att tänka lite längre, skapa bilder och en övertygelse som kombinerar en rationell kalkyl med en vision hur en fastighet kan bli något nytt och bli en offensivare del av stadsmiljön.

Fastighetsmarknaden i Stockholm förefaller att stå i zenit. Kombinationen höga hyror och låga avkastningskrav gör att fastighetsvärdena nått nivåer som aldrig tidigare skådats. Därför iakttager vi återhållsamhet och ökad selektivitet att köpa utvecklingsfastigheter i denna marknad. Vårt fokus 2019 och 2020 är de betydande investeringar och omvandlingar i två av de utvecklingsfastigheter vi förvärvat 2018/2019.

Självfallet är också fokus att rekrytera och introducera en ny VD till Axfast, och tillsammans med denne och det skickliga Axfast teamet utvärdera om och hur vi skall bredda vårt fokus och vår fastighetsportfölj under kommande år.

Jag vill framföra styrelsens tack till våra duktiga engagerade medarbetare i Axfast och till alla våra hyrestagare som varje dag kan blicka på vår passion för modig konst i entrén till våra fastigheter eller avnjuta en klick honung från vår bikupa på taket.

Alf Göransson

Ordförande Axfast AB