Axfast

Axfast årsrapport 2019: Odla metropolis

Styrelse Axfast 2019

Alf Göransson

Ledamot av styrelsen sedan 2018 och styrelsens ordförande sedan 2019. Styrelseordförande i Loomis AB. Styrelseledamot i Sweco AB, NCC AB, Attendo AB, Hexpol AB, Melker Schörling AB, samt Sandberg Development Group. Tidigare VD och Koncernchef i Securitas AB 2007 – 18 och NCC AB 2001 – 07.

Antonia Ax:son Johnson

Ledamot av styrelsen sedan 2005. Styrelseordförande i Axel Johnson Holding AB och i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse. Hon är också ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc. och Axel Johnson AB. Grundare och styrelseledamot i Axfoundation. Ledamot i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien m. fl. samt hedersdoktor vid KTH. Utbildning: Fil. kand.från Stockholms Universitet.

Caroline Berg

Ledamot av styrelsen sedan 2012. Ordförande i Axel Johnson AB, Martin & Servera AB, The Global Village och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Vice ordförande i Nordstjernan AB. Ledamot i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Axfood AB, Dustin Group AB och Handelshögskolans Advisory Board. Utbildning: Middlebury College, Vermont, USA, BA Media kommunikation och psykologi.

Ingalill Berglund

Ledamot av styrelsen sedan 2016. Ledamot i Scandic Hotels Group AB, Veidekke ASA, Kungsleden AB, Balco Group AB, Bonnier Fastigheter AB, Handelsbanken Regionbank Stockholm, Stenvalvet AB samt Juni Strategi och Analys AB. Tidigare VD och CFO i Atrium Ljungberg AB.

Johan Fant

Ledamot av styrelsen sedan 2018. VD AltoCumulus AB. Tidigare CFO Axel Johnson AB, CFO Boliden AB, CFO Assa Abloy AB och ledande befattningar i Electrolux AB och Ericsson AB. Styrelseledamot i bland annat Dustin AB, Novax AB och Perlavita AB. Tidigare styrelseledamot i Axel Johnson International AB, Martin & Servera AB, Åhléns AB och Svensk Bevaknings Tjänst AB.

Johan Berfenstam

Verkställande direktör och koncernchef. Ledamot av styrelsen sedan 2003.

Fredrik Wirdenius

Ledamot av styrelsen sedan 2020. Rådgivare egen verksamhet. Styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB och POP House Fastigheter AB. VD Vasakronan 2008 – 2019 och tidigare olika chefsroller inom Skanska koncernen.