Axfast

Axfast årsrapport 2019: Odla metropolis

Medium erik lindvall axfast

alla vi barn i
bullerstan

Årets rapport är min sista som VD i Axfast. Den är en kärleksförklaring till storstaden. Under sexton år har vi byggt upp ett fastighetsbestånd i Stockholms city, helt enkelt för att vi tror på den goda staden. Precis som i tidigare rapporter försöker vi skaffa oss perspektiv på vår verksamhet genom att blicka ut mot resten av världen. Men framför allt genom att se människan. Axfasts övergripande mål har alltid varit att bidra till rum och platser där människor mår bra. I dag bor 55 procent av mänskligheten i städer, och 2050 räknar FN med att siffran har stigit till 68 procent. Hur kan ett fastighetsbolag bidra för att många människor ska leva i kärlek och harmoni på en liten yta? Vi har dessutom en klimatkris och en massutrotning av arter att förhålla oss till. Årets rapport vill med sina olika nedslag ge bakgrund, förståelse och idéer för den utvecklingen. Vi arbetar vidare med ett nyfiket sinne och en klar målbild för människors – och andra arters – liv och trivsel. (I vår publikation Entréer och Gårdar hittar du fler exempel på vad det betyder.)

I dag bor 55 procent av mänskligheten i städer, och 2050 beräknar FN att siffran har stigit till 68 procent.

2019 var fastighetsbolagens år. Börsvärderingarna är skyhöga och bygger på stora förväntansvärden. Vad är den förväntan baserad på? Räntorna kan inte bli lägre, hyrorna är historiskt höga och konjunkturen är på toppen. En rundvandring på gatorna i Stockholm väcker ännu fler frågor. I nästan varje gathörn finns butikslokaler för uthyrning. Vad händer med handeln och hur ska fastighetsägarna anpassa sig till nya förutsättningar med lägre hyror och förändrade lokalbehov? Låter fastighetsbolagen hellre en butikslokal stå tom än att hyra ut den till lägre hyra och få ett fall i sin värdering? Är det marknadsvärde, kassaflöde eller påverkan på fastighetens omgivning som ger störst konsekvenser på sikt? Hans Dalborg i vår styrelse har alltid uttryckt det så klokt: ”En fastighet är bara en samling tegelstenar; utan människor blir den ingenting”. Vi tror att värden måste kunna variera under tid, det viktiga är att de inte blir en hög tegelstenar.

Axfast har fortsatt sin utveckling mot att bli ett renodlat Stockholmsbolag. Vi har flera större projekt på gång i city. Vid Jakobs Torg pågår en helrenovering där Advokatfirman Törngren Magnell flyttar in i juni. På Kungsgatan 57 försöker vi starta ett liknande projekt under våren. Hyresmarknaden är stark och vi har låg vakansgrad, vilket ger oss utmaningar i att lösa hyresgästers förändrade lokalbehov. Under året har vi inte lyckats förvärva något nytt objekt, men i mars sålde vi vårt Åhlénsvaruhus i Uppsala till Stadsrum. Efter den försäljningen finns samtliga våra fastigheter i Stockholmsregionen.

Under sexton år har vi byggt upp ett fastighetsbestånd i Stockholms city, helt enkelt för att vi tror på den goda staden.

Bolaget utvecklas och vi följer vår nya långsiktiga affärsplan. Fastighetsvärdet är närmare 15 miljarder, belåningsgraden 18,6 procent. Kassaflödena är starka och vår projektportfölj håller oss sysselsatta fram till 2023. Det finns alltså ingen press att förvärva i rådande marknadsläge. Vi har tid och kan invänta rätt objekt med hållbar prisbild. Under tiden arbetar vi oss framåt mot vår nyskrivna vision för Axfast 2030: ”Levande stadsdelar för alla”. Att bli större och fler utmanar oss och kräver en del nya idéer, men vår affärsidé att utveckla och äga kommersiella fastigheter ligger fast. Det ska bli spännande att följa den fortsatta resan, om än från läktaren.

Välkommen på ett besök, och kontakta oss gärna för en konstvandring i våra entréer och gårdar. Där ser vi fram emot att höra dina egna reflektioner om den goda staden och hur vi tillsammans kan göra den ännu bättre.

Trevlig läsning!

Erik Lindvall, VD Axfast