Axfast

Årsrapport 2020

Materialism

Det fulaste huset är alltid i 30-årsåldern. Det är då människor helst ser det rivet. Men det grönaste huset är alltid det som fått fylla 80. Det är först då det betalat sin ekologiska skuld. Om vi menar allvar med allt prat om hållbarhet måste vi alltså lära oss att älska det redan byggda. Från den arkitektoniska formen ända in i materialen. Följ med på en guidad tur genom våra mest klassiska byggmaterial. Möt träslaget som betytt mer för civilisationen än elden, arkitekten som kunde tala med tegel och stenen som Gunnar Sträng förbjöd.