Axfast

Axfast årsrapport 2020: Materialism

Styrelse Axfast 2020

Alf Göransson

Ordförande, ledamot av styrelsen sedan 2018. Styrelseordförande i Loomis AB, NCC AB och Hexpol AB, och styrelseledamot i Sweco AB, Attendo AB, Melker Schörling AB samt Sandberg Development Group. Tidigare VD och Koncernchef i Securitas AB 2007-2018 och NCC AB 2001-2007

Antonia Ax:son Johnson

Ledamot av styrelsen sedan 2005. Styrelseordförande i Axel Johnson Holding AB och i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse. Hon är också ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc. Axel Johnson AB. Grundare och styrelseledamot i Axfoundation. Ledamot i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien m. fl. samt hedersdoktor vid KTH. Utbildning: Fil. kand. från Stockholms Universitet

Caroline Berg

Ledamot av styrelsen sedan 2012. Ordförande i: Axel Johnson AB, Martin & Servera AB och Erik och Görans Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Vice ordförande i: Nordstjernan AB. Ledamot i: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Axfood AB, Novax och Handelshögskolans Advisory Board. Utbildning: Middlebury College, Vermont, USA, BA Media/kommunikation och psykologi

Ingalill Berglund

Ledamot av styrelsen sedan 2016. Ledamot i Scandic Hotels, Group AB, Veidekke ASA, Kungsleden AB, Balco Group AB, Bonnier Fastigheter AB, Fastighets AB Stenvalvet, Stiftelsen Danviks Hospital samt Juni Strategi och Analys AB. Tidigare VD och CFO i Atrium Ljungberg AB.

Johan Fant

Ledamot av styrelsen sedan 2018. VD AltoCumulus AB. Tidigare CFO Axel Johnson AB, CFO Boliden AB, CFO ASSA ABLOY AB och ledande befattningar i Electrolux AB och Ericsson AB. Styrelseledamot i bland annat Dustin AB, och Perlavita AB. Tidigare styrelseledamot i Axel Johnson International AB, Martin & Servera AB, Åhléns AB, Svensk Bevaknings Tjänst AB och Novax AB.

Fredrik Wirdenius

Ledamot av styrelsen sedan 2020. Styrelseordförande i Willhem AB, 3 E Property AB och HållBo AB. Styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB, Kungsleden AB och Nobelhuset AB. Tidigare VD i Vasakronan AB 2008 – 2019 och flera olika chefsbefattningar inom Skanska-koncernen.