Axfast

Axfast årsrapport 2020: Materialism

Medium johan berfenstam dsf3700

2020 – en årsring i människorna och husen

En berättelse om material? Är det inte människorna som är det viktiga i vår affär? Eller behövs båda två – och hur ser då samspelet ut?

Självklart spelar det roll hur det ser ut och känns där vi tillbringar så mycket tid som på våra arbetsplatser. Under det gångna året har arbetsplatsen ofta varit hemmet, vilket märkts på både bostadspriserna och alla renoveringar i hemmiljö. Trots oro och osäkerhet investerar vi alltså i trivsel för att kunna prestera på topp.

Valet av material spelar stor roll för våra miljöer. Det är också en speciell känsla att få återanvända byggnader och material, både ur ett hållbarhetsperspektiv och för vad det ger i karaktär, särprägel och historia.

Vid Jakobs Torg har Axfast nyss avslutat det utmanande jobbet att utveckla och därmed bevara ett hus från förra sekelskiftet. Ett gammalt hus har fått nytt liv. Vi har lagt mycket ansträngning på att återanvända och behålla det som ger huset karaktär, samtidigt som vi format en modern, effektiv arbetsplats för en modern, effektiv advokatbyrå.

Vi är också mitt uppe i omvandlingen av kvarteret Boken, ca 10 000 m² på Kungsgatan, och i skrivande stund är huset fullt uthyrt. Missa inte de vackra stenrelieferna kring huvudentrén när huset blir fritt från sin tillfälliga skrud av byggställningar. Näst på tur står ännu en centralt belägen fastighet som vi hoppas kunna berätta om inom kort. Så håll ögonen öppna, 2021 ser mycket spännande ut!

Människorna då? Jag har haft förmånen att komma till ett mycket välskött bolag med fantastiska människor. Erik Lindvall, som ledde verksamheten under första halvåret, har under sina 16 år som VD knutit till sig människor som kombinerar stark kompetens med personligt engagemang. Det är också en ynnest att få arbeta med ägare och en styrelse som tänker så långsiktigt att de val vi gör i våra investeringar kan bidra till både levande platser och ett mer hållbart samhälle. Exempelvis genom de material som är temat för denna årsrapport.

Jag tycker mig också ha kommit lite närmare svaret på branschens stora fråga 2020: Är arbete på kontor ett minne blott? När man kommer in på en ny arbetsplats, ska lära känna människor och förstå allas roll, då ställs den frågan på sin spets. För mig hade det knappast varit möjligt om inte kontoret funnits där som mötesplats, idéverkstad och debattklubb (självklart med alla försiktighetsåtgärder vidtagna). Inte bara en yta för effektivt arbete, utan också för trivsel och miljöombyte som ger energi i både arbetet och privatlivet.

”When we build,
let us think that we build forever.”
John Ruskin

Under året har vår del av ekonomin fungerat förhållandevis väl. Men vi har samtidigt hyresgäster som verkar i hårt drabbade branscher. Dessa har vi försökt hjälpa vilket också satt spår i årets resultaträkning i form av något sjunkande hyresintäkter. Generellt har dock intresset för fastighetsinvesteringar fortsatt att öka och därmed givit sjunkande avkastningskrav i de flesta segmenten. Även marknadshyrorna har hållit ihop väl för både kontor och butiker. Det vi ser är ett minskat intresse för butikslokaler som inte ligger i markplan. Det gör att både vi och andra fastighetsägare hittar annan användning för dessa lokaler, vilket minskar utbudet. Därför tror vi att rationella butiker i bästa läge kommer att fortsätta vara relevanta. Generellt finns det nu inget som pekar på att inte också 2021 kommer vara ett starkt år i våra befintliga delmarknader. Dock känner vi ödmjukhet för att nedsidan är större än uppsidan sett ur ett historiskt perspektiv, och osäkerheten är större än på mycket länge.

Axfast avslutade året starkt och tecknade de sista veckorna innan jul flera betydande hyresavtal för både kontor och butiker. Nyttan av riktigt bra lägen och flexibla hus var tydlig. Vi känner nu att vi har en stabil plattform att stå på när vi söker nya spännande möjligheter i marknaden.

Värdet på Axfasts bestånd har för första gången passerat 15 miljarder kronor och ambitionen är att dubbla värdet till 2030. Det innebär att vi behöver fortsätta utveckla det vi redan äger men också göra nya förvärv. Hur värderar man till exempel ett helt underhållsfritt koppartak med en livslängd på minst hundra år? Kanske är svaret tydligare i slutet av den här årsrapporten.

Trevlig läsning!

Johan Berfenstam, VD Axfast