Axfast

Årsrapport 2021

Läge, läge, läge

Harold Samuels gamla regel för att välja fastigheter kunde vara lika evig som den är enkel. Om inte om vore. 2021 präglades av pandemin och klimatförändringarna, två krafter som i hög grad ställde läget på ända. Lockdowns, skyfall, översvämningar, extremvärme, energiprisrekord… efter ett sådant år känns det rimligt att sätta läget under lupp. Historiskt och för framtiden. Som livskvalitet och som ekonomiskt värde. På blodigt allvar och som lättsam kuriosa. Välkommen in i vårt ”memento mori” för a-läget.