Axfast

Axfast årsrapport 2021: Läge, läge, läge

Medium  dsf6988 Vid ommålning under året av en uthyrd lokal på Skeppsbron 34–36 upptäckte vår antikvarie att två rum var dekorerade av ingen mindre än Gustav III:s hovmålare Louis Masreliez, som även inrett Slottet, paviljongen på Haga och Arvfurstens palats. Det blev en ovanligt minutiös hantverksinsats.
Medium  dsf7048 Vi ser händelsen som en fin illustration till våra grundpelare: Bästa läge på Skeppsbron. Hållbarhet genom byggnadsvård. Utveckling av fastigheter som inte blir muséer, utan lever med tiden och våra kunder. Vilket är en positiv förändringskraft för stadsdelen och hela staden.


Axfast är en koncern inom Axel Johnson Gruppen. Vi äger kommersiella fastigheter på platser med stark ekonomisk tillväxt. Noga utvalda lägen som vi vill göra ännu attraktivare – på många olika plan. Familjeföretaget Axel Johnson grundades redan 1873 och drivs nu i fjärde och femte generationen av Antonia Ax:son Johnson med familj. För oss är det viktigt att vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi är en del av. Ett engagemang som vilar tryggt på våra fyra grundpelare:

FASTIGHETER MED BÄSTA MÖJLIGA LÄGE

Vår verksamhet är koncentrerad till några få orter där vi äger och utvecklar fastigheter för kontor, handel, hotell, logistik samt bostäder.

HÅLLBART FÖRETAGANDE

Axfast tänker hållbart och långsiktigt. Det är naturligt med den historik och den position i näringslivet som Axel Johnson Gruppen har. Vi arbetar kontinuerligt för ständigt minskad miljöbelastning och för att på olika sätt bidra till samhällsutvecklingen.


PROJEKT- OCH FASTIGHETSUTVECKLING

Genom en aktiv fastighetsutveckling skapar vi både tillväxt, attraktiva fastigheter och nöjda kunder. Tillsammans med kunder och samarbetspartners optimerar vi våra fastigheter för de verksamheter som ska bedrivas där. Det är ett centralt inslag i vår affär.

POSITIV FÖRÄNDRINGSKRAFT

Vi vill ge nytt liv till de platser där vi verkar. Vårt engagemang sträcker sig ofta längre än våra fastigheter och vi vill vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi är en del av.