Axfast

Axfast årsrapport 2021: Läge, läge, läge

Styrelse Axfast 2021

Alf Göransson

Ordförande, ledamot av styrelsen sedan 2018. Styrelseordförande i Loomis, NCC och Hexpol Styrelseledamot i Sweco, Attendo, Melker Schörling, Sandberg Development Group samt Anticimex. Tidigare VD och Koncernchef i Securitas 2007-2018 och NCC 2001-2007.

Antonia Ax:son Johnson

Ledamot av styrelsen sedan 2005. Styrelseordförande i Axel Johnson Holding. Ledamot av styrelsen i Axel Johnson och i Axel Johnson Inc. Grundare och styrelseledamot i Axfoundation. Ledamot i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Axel och Margaret Ax:son Johnson Stiftelse, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien m. fl. samt hedersdoktor vid KTH. Utbildning: Fil. kand. från Stockholms Universitet.

Caroline Berg

Ledamot av styrelsen sedan 2012. Ordförande i Axel Johnson, Martin & Servera. Vice ordförande i Nordstjernan. Ledamot i Axfood, Novax och Handelshögskolans Advisory Board. Caroline är även ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, Erik och Görans Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier och The Global Village.
Utbildning: Middlebury College, Vermont, USA, BA Media/kommunikation och psykologi.

Ingalill Berglund

Ledamot av styrelsen sedan 2016. Ledamot i Scandic Hotels, Group, Balco Group, Bonnier Fastigheter, Fastighets AB Stenvalvet, Stiftelsen Danviks Hospital samt Juni Strategi och Analys. VD Lövsta Stuteri. Tidigare VD och CFO i Atrium Ljungberg.

Johan Fant

Ledamot av styrelsen sedan 2018. VD i AltoCumulus. Tidigare CFO Axel Johnson, CFO Boliden, CFO ASSA ABLOY och ledande befattningar i Electrolux och Ericsson. Styrelseordförande i Frantzén Productions och styrelseledamot i Perituskliniken, Dustin och Perlavita. Tidigare styrelseledamot i Axel Johnson International, Martin & Servera, Åhléns, Svensk Bevaknings Tjänst och Novax.

Fredrik Wirdenius

Ledamot av styrelsen sedan 2020. Styrelseordförande i Willhem, 3 E Property och HållBo. Styrelseledamot i Scandic Hotels Group, Nobelhuset och Assemblin Group. Tidigare VD i Vasakronan 2008 – 2019 och flera olika chefsbefattningar inom Skanska-koncernen.