Axfast

Axfast årsrapport 2022: Platsterapi

Medium axfast arsredovisning 2022 dsf5290  variant

Ett djupgående
förvärv


Strax efter årets slut förvärvades fastigheten Skotten 6 på Kungsgatan 49 – Drottninggatan 63 – Gamla Brogatan 24. Fastigheten består av en byggnad med glasfasad uppförd i åtta våningar ovan mark och sju våningar under mark. Därmed är det ett av Stockholms djupaste hus. Byggnaden ritades av Erik och Tore Ahlsén och uppfördes mellan 1955 och 1959 på uppdrag av Paul U. Bergström AB. Den var från början en del av varuhuset PUB och kallades Bohagshuset.

1963 tilldelades byggnaden Kasper Salin-priset med motiveringen: ”Dess självständiga och spirituella arkitektur utgör ett konsekvent genomförande av en bestämd arkitektonisk idé. De helt glasade fasaderna ger ett stort reklamvärde och berikar gaturummet med ljusa speglingseffekter och festlig lyktverkan.”

Det är en beskrivning vi gärna fortsätter att besanna i framtiden.