Axfast

Axfast årsrapport 2022: Platsterapi

Medium alf go%cc%88ransson

Tid att se om
sitt hus


För ett år sedan skrev jag i mitt ordförandeord att utöver pandemin hade stora delar av näringslivet drabbats av en osannolik cocktail av utmaningar. Den bestod då av råvarubrist, stora kostnadsökningar, ökande energipriser, produktionsstopp, globala logistikproblem, hög sjukfrånvaro, tilltagande löneinflation och ökad personalomsättning. Jag uttryckte också en farhåga för mörka inflationsmoln på grund av avglobaliseringen och därmed en risk för högre räntor och ökande avkastningskrav i fastighetssektorn.

Ett år senare kan vi konstatera att utöver stora delar av fjolårets eländescocktail invaderade Ryssland Ukraina och vi upplever nu ett förfärande krig i Europa. De geopolitiska spänningarna har ökat, klimatmolnen blir allt mörkare, elkostnader har blivit oförutsägbara till följd av kriget och en prissättningsmodell som styrs av marginalkostnaden. Mångårig tillgångsinflation följs nu av konsumentinflation, stigande räntor och negativa reallöner. Människor ser sitt ekonomiska utrymme krympa.

”Vi lever i en osäker, snabbrörlig och svårbedömd värld där gårdagens recept inte alltid löser morgondagens problem. Samtidigt kan turbulens mycket väl innebära fler möjligheter än risker för de som har mod, blick och är väl rustade.”

Utan någon önskan att bli sannspådd så blir min farhåga i år att återhållsamheten i konsumentleden sprider sig till allt fler sektorer av näringslivet.

Vi lever i en osäker, snabbrörlig och svårbedömd värld där gårdagens recept inte alltid löser morgondagens problem. Samtidigt kan turbulens mycket väl innebära fler möjligheter än risker för de som har mod, blick och är väl rustade. Beredskapsläget varierar i fastighetsmarknaden. Delar av den erfar just nu betydande substansrabatter, nedskrivningar av fastighetsvärden, osäkerhet vid behov av omfinansiering, fallande aktiekurser och en snävare transaktionsmarknad. Klarblå himmel har på kort tid förbytts i ostadigt väder. Nu gäller rätt kläder för rätt väder.

För Axfast är vår klädkod låg skuldsättning, god lönsamhet, nöjda hyresgäster, hållbara och attraktiva miljöer i väl underhållna fastigheter i bra lägen. Samt en rejäl dos kompetens. Lyckligtvis finns ingen anledning att förändra detta recept, trots allt som händer i vår omvärld.

Under 2022 uppgick vår totalavkastning till cirka 4 procent och vårt fastighetsbestånd värderas till SEK 19,3 mdr med fortsatt låg skuldsättning. Vi har under året investerat SEK 217 mkr i våra befintliga fastigheter. Vi fortsätter också att förvärva nya kommersiella fastigheter med långsiktigt god utvecklingspotential och med bra kassaflöden under tiden. Vi står väl rustade för framtiden. Dessutom har vi en liten, effektiv organisation med hög kompetens och gott självförtroende. Vi ser med tillförsikt an morgondagen.

Jag vill framföra styrelsens tack till våra engagerade medarbetare och till alla våra hyrestagare.

Avslutningsvis några tacksamhetens ord till Hans Dalborg som i oktober 2022 gick ur tiden. Hans var styrelseledamot i Axfast AB under åren 2010 – 2020. Hans klarsynthet och enkla men knivskarpa analys, hans vältränade luktsinne baserat på unikt bred erfarenhet samt en jordnära realism – allt detta var en stor tillgång.

Hans, med sin humor, påminde ofta i Axfast om att en kommersiell fastighet i grunden inte är mer än en hög tegelstenar. Det är vad man gör med huset som spelar roll. När vi i denna årsredovisning berättar om förädlingen av Jakob Mindre vid Gustav Adolfs torg så ekar Hans påminnelse så sann som den var sagd. Tack Hans.

Alf Göransson, ordförande Axfast