Axfast

Axfast årsrapport 2022: Platsterapi

Medium christine odlund nytorgsgatan 11 dsf8454 web
Medium christine odlund nytorgsgatan 11 dsf8498 web

Stjärnkonst


I ett av våra bostadshus har två verk av Christine Ödlund flyttat in. Hennes konst bygger på korsbefruktningar. Bland annat har hon inspirerats av de karismatiska teosoferna Helena Blavatsky och Annie Besant och deras esoteriska läror med dragningen till det ockulta.

Natur och kultur, fysik och metafysik ingår ofta en allians i Christine Ödlunds komplexa skapande. I hennes formspråk rämnar traditionella föreställningar om högt och lågt. Ett sinnesintryck fångas upp och tolkas genom andra sinnen. Verken pendlar mellan stora och intima format, där figurativa och abstrakta element flätas samman.

Lyran och Draken bottnar i konstnärens intresse för vetenskap och astrologi, nya rön och gamla sägner. Här gestaltas Vintergatan och zodiaken (djurkretsen) med solens, månens och de olika planeternas banor över stjärnhimlen. Med en mjuk färgpalett, där svärtan och metalliska toner utgör huvudackorder, skapar Ödlund vackra kompositioner som sätter fantasin i gång.

Genom bildspråket påminns vi både om vetenskapliga planscher och alkemiska formler. Verken är en hyllning till universum som helhet, där varje slut inbegriper en början. Cirkeln sluts samman. Livets mysterium fortsätter.