Axfast

Axfast årsrapport 2022: Platsterapi

Medium axfast arsredovisning2022 jakob mindre 5 dsf2017 Den återskapade entrén i Jakobs torg 3: golv och trappa av vit marmor, räcke med järnsmidesdekor, väggar av beige stucco lustro, rikt dekorerad stucktaklist och takrosett i rokokostil, glasade mellandörrar med sido- och överfönster. Såsom 1894 så ock idag.

Vad vi står på


Axfast är en koncern inom Axel Johnson Gruppen, familjeföretaget som grundades 1873 och som nu drivs i femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.

Axfast äger kommersiella fastigheter på platser med stark ekonomisk tillväxt, noga utvalda lägen som vi vill göra ännu mer attraktiva. Den ambitionen stannar inte vid våra fastighetsgränser, utan ska vara en positiv förändringskraft i hela det samhälle vi är en del av.

Ett bra exempel är kvarteret Jakob Mindre. Redan när vi gjorde första förvärvet för sju år sedan kände vi platsens själ och styrka. Därför skulle visionen få värka fram över tid, i lyssnande samspel med hyresgästerna och platsen själv. Våren 2023 har tankarna fått kropp, i allt från återskapade kulturvärden i våra fyra hus till ett uppvaknande folkliv på platsens torg och gator.

Jakob Mindre är förvisso ett unikt kvarter i vår stad. Men i sin nuvarande form vilar det på samma grund som alla våra andra hus och kvarter: Axfasts fyra grundpelare.

FASTIGHETER MED BÄSTA MÖJLIGA LÄGE

Vår verksamhet är koncentrerad till Stockholmsområdet där vi äger och utvecklar fastigheter för kontor, handel, hotell, logistik och bostäder.

PROJEKT- OCH FASTIGHETSUTVECKLING

Genom en aktiv fastighetsutveckling skapar vi både tillväxt, attraktiva fastigheter och nöjda kunder. Tillsammans med kunder och samarbetspartners optimerar vi våra fastigheter för de verksamheter som ska bedrivas där. Det är en central del av vår affär.

HÅLLBART FÖRETAGANDE

Axfast tänker långsiktigt och därmed hållbart. Det är naturligt med Axel Johnson Gruppens historik och position i näringslivet. Vi arbetar kontinuerligt för att minska miljöbelastning och stärka det sunda företagandet.

POSITIV FÖRÄNDRINGSKRAFT

Vi vill ge nytt liv till de platser där vi verkar. Vårt engagemang sträcker sig ofta längre än våra fastigheter. Vi vill vara en positiv förändringskraft i hela det samhälle vi är en del av.