Axfast

Riddaren 16

Fastighetsinformation

Fastighet Riddaren 16 Adress Grev Turegatan 18 Kommun Stockholm AREA Butiker: 744 kvm
Lager: 121 kvm
Kontor: 1 371 kvm
Bostäder: 535 kvm

Fastighetsbeskrivning

Kontors- och bostadsfastighet belägen mitt emot Sturegallerian. Fastigheten uppfördes 1869 och har därefter byggts om och till i omgångar.

Kontorslokalerna i huset har renoverats löpande och försetts med moderna klimatinstallationer samtidigt som den ursprungliga sekelskiftescharmen bevarats.

Kulturhistorisk klassning: Grön

För mer information, kontakta:
Vida Farahvashi
Tel: 08-752 53 05
Email: vida@axfast.se