Axfast

Torgvågen 7

Fastighetsinformation

Fastighet Torgvågen 7 Adress Hötorget 15, Drottninggatan 72-76 Kommun Stockholm AREA Butik: 4 000 kvm
Hotell: 16 000 kvm

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Torgvågen 7 är belägen mellan Drottninggatan och Hötorget och gränsar i väst mot Kungsgatan. Läget är mycket centralt och är det absolut bästa läget i Stockholm för både butiker och hotell.

Innan ombyggnaden 2014-2016 låg här varuhuset PUB och hotell Rica. Namnet PUB kommer från initialerna av varuhusets grundare, Paul U. Bergström, som öppnade sin första butik 1882.

Kulturhistorisk klassning: Grön

Byggnaden är klassad som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Miljöcertifiering: Breeam In Use, Very Good

För mer information, kontakta:
Mats Arnbom
Tel: 08-752 53 15
Email: mats.arnbom@axfast.se