Axfast

Vinkelhaken 9

Fastighetsinformation

Fastighet Vinkelhaken 9 Adress Drottninggatan 78, Kungsgatan 52 Kommun Stockholm AREA Kontor: 1 722 kvm
Butiker: 1 147 kvm

Fastighetsbeskrivning

Kontorsfastighet belägen i korsningen Drottninggatan/Kungsgatan. Fastigheten totalrenoverades under åren 2005-2006 i syfte att skapa ljusa, moderna och flexibla kontorslösningar.

I början av 2010 konverterades gatuplanet till butiksyta och fasaden öppnades upp med nya skyltfönsterpartier i glas och koppar.

Kulturhistorisk klassning: Blå

Miljöcertifiering: Breeam In Use, Very Good 

____________________________________________________________

Rättslig grund för kamerabevakning i fastigheten Vinkelhaken 9:
Ägaren av fastigheten har innan kamerabevakningen inletts gjort en intresseavvägning mellan å ena sidan fastighetsägarens eget behov av kamerabevakningen mot å andra sidan det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren har vid denna intresseavvägning beaktat att någon inspelning inte sker samt att bevakning via kameran endast sker när någon i byggnaden besvarar en påringning från en besökare. 
Fastighetsägaren har ett berättigat intresse att förhindra, förebygga och utreda eventuella brott och att öka säkerheten för hyresgästerna på fastigheten. Fastighetsägare bedömer att detta intresse och behov av kamerabevakning väger tyngre än det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren anser därför att rättslig grund för kamerabevakning i den aktuella fastigheten föreligger.

För mer information, kontakta:
Elin Moström
Tel: 070-780 11 54
Email: elin@axfast.se