Axfast

Phoebus 10

Fastighetsinformation

Fastighet Phoebus 10 Adress Skeppsbron 34-36, Johannesgränd 1 Kommun Stockholm AREA Kontor: 1 955 kvm
Bostäder: 328 kvm
Lager: 115 kvm

Fastighetsbeskrivning

Skeppsbron 36 byggdes 1674 kallas Thunska huset och ritades av Nicodemus Tessin som var Stockholms förste stadsarkitekt. Skeppsbron 34 uppfördes i början av 1700-talet. Fastigheten innehåller Kontor och några bostäder.

Kulturhistorisk klassning: Grön
Fastigheten har ett betydande kulturhistoriskt värde och klassas som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Den har fortlöpande renoverats med varsam hand och moderniserats utan att ge avkall på utseende och karaktär.

Kontoren har hög charmfaktor och är representativa med en av Stockholms vackraste utsikter.

Miljöcertifiering: Breeam In Use, Very good /Good

För mer information, kontakta:
Elin Moström
Tel: 070-780 11 54
Email: elin@axfast.se