Axfast

Taktäckaren 2

Fastighetsinformation

Fastighet Taktäckaren 2 Byggår 1896 Adress Tulegatan 15-19, Kungstensgatan 18-20 m fl Kommun Stockholm AREA Butiker: 785 kvm
Kontor: 17 773 kvm
Bostäder: 2 207 kvm
Lager: 886 kvm
Garage/parkering: 2 500 kvm

Fastighetsbeskrivning

Kvarteret Taktäckaren, som ligger på Norrmalm i Stockholms innerstad, består av fyra byggnader och begränsas av Kungstensgatan, Tulegatan, Döbelnsgatan och Rehnsgatan.

Det klassiska industrikvarteret, som ursprungligen var LM Ericssons första fabrik och huvudkontor, inrymmer i dag kontor, hantverkslokaler, butiker, restaurang och ett 30-tal bostäder. Kombinationen av kontor, butiker, bostäder och mindre verkstäder gör att kvarteret sjuder av liv och aktiviteter under en stor del av dygnet.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rättslig grund för kamerabevakning av gården i Fastigheten Taktäckaren 2
Ägaren av fastigheten har innan kamerabevakningen inletts gjort en intresseavvägning mellan å ena sidan fastighetsägarens eget behov av kamerabevakningen mot å andra sidan det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren har vid denna intresseavvägning beaktat att kamerabevakningen sker i syfte att beivra brott som förekommer på fastighetsägarens fastighet.

Fastighetsägaren har ett berättigat intresse att förhindra, förebygga och utreda eventuella brott och att öka säkerheten för hyresgästerna på fastigheten. Fastighetsägare bedömer att detta intresse och behov av kamerabevakning väger tyngre än det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren anser därför att rättslig grund för kamerabevakning i den aktuella fastigheten föreligger.

För mer information, kontakta:
Mats Arnbom
Tel: 08-752 53 15
Email: mats@axfast.se