Axfast

Integritetspolicy

Vi på Axfast månar om och respekterar din integritet.

Vi säkerställer att insamling och behandling av personuppgifter alltid kommer att ske på ett ansvarsfullt sätt med omsorg för din integritet och dina rättigheter.

Vilken integritetsinformation kommer vi att samla in?

Generellt sett kommer vi bara att samla in två kategorier av sekretessinformation:

Information vi behöver för att du ska kunna använda vår tjänst minasidor.axfast.se

Information som vi behöver för att fullfölja vårt åtagande som hyresvärd och fastighetsägare.

Informationen inkluderar:

Kontaktuppgifter som namn, företag, befattning, e-postadress, telefonnummer samt kontaktinformation som du kan ange i din profil på minasidor

Om du är privathyresgäst eller enskild firma så kommer även ditt personnummer att finnas lagrat i vårt hyressystem.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Vi samlar in information som du anger när du eller organisationen du företräder har ett aktivt avtal med oss. Vi lagrar den så länge du är kund hos oss eller i enlighet med lagkrav.

Laglig grund för behandling:

För att uppfylla våra avtalskrav och för att verifiera användarnas identitet

Vem kommer vi att dela din information med?

Vi kan i vissa fall överföra och dela informationen med utvalda partners som IT-tjänsteleverantörer, hyresförvaltare, leverantörer av teknik och fastighetsrelaterade tjänster. Vi kommer att se till att din information hanteras säkert och med adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetskontroller.

Var behandlar vi dina uppgifter?

All data som Axfast bearbetar lagras och behandlas inom EU.

Dina rättigheter till åtkomst, rättelse och radering av din information?

Som nämnts ovan har du rätt att få tillgång till vilken information vi har om dig, rätta dessa uppgifter och rätt att bli glömd.

Rätt till tillgång – Du kan begära en kopia av integritetsinformationen vi har om dig och se till att den är ok.

Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig sekretessinformation om dig själv.

Du har även rätt att bli raderad eller bortglömd i de fall uppgifterna inte längre behövs för behandlingsändamålen. Det kan dock finnas annan lagstiftning som säger att uppgifterna behöver sparas under en längre tid.

Hur är det med cookies?

Axfast använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår webbplats och för att förbättra vår användarupplevelse. För mer information, vänligen kontrollera cookie uttalandet.