Axfast

allt uthyrt i jordbro

Vi har nu hyrt de resterande ytorna i vår nyuppförda logistikanläggning i Jordbro. Dagab ökar sin förhyrda yta med 7 629 kvm till totalt 18 104 kvm.

Nu är fastigheten om totalt 21 174 kvm fullt uthyrd.