Axfast

antagen detaljplan i lund, färgaren 25

Byggnadsnämnden antog den 21 januari 2011 detaljplanen för Färgaren 25.