Axfast

årets kundundersökning

Tack alla som svarade på årets Kundundersökning. Ni hjälpte till att bidra med 5350 kr till Unicef för inköp av fältprodukter som räddar och förändrar barns liv.

Vi vill också tacka för alla kommentarer och synpunkter som inkom i enkäten, vi kommer att ha detta som underlag för vårt förbättringsprogam under nästa år, 2013.

Tack!