Axfast

axfast bygger första hotellet för ny hotellkedja

Som ett första steg i vår långsiktiga utvecklingsplan för kvarteret Bryggmästaren håller vi just nu på att konvertera drygt 7 000 m² kontor till hotell.

Kvarteret Bryggmästaren består av tre tomträtter mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan. För såväl stockholmare som turister är det mest känt för att Konditori Vetekatten ligger där. Totalt innehåller kvarteret ca 15 000 m² uthyrningsbar area och när AxFast tillträdde hösten 2012 fanns en vakans
om 7 000 m² kontor.

I december 2012 tecknades hyresavtal med Scandic Hotels om etableringen av en helt ny hotellkedja, HTL, på drygt 7 000 m² innehållande ca 275 rum. HTL är ett renodlat hotellkoncept där allt utom hotellverksamheten är minimerad. Idén bygger på att etablera yteffektiva, kvalitativa och snygga hotell som är starkt konceptualiserade i bästa citylägen utan kompromiss med pris. Den ökade digitaliseringen, fortsatta urbaniseringen, nya mobila möteskulturer med ökade krav på transparens och snabbhet har gjort att Scandic identifierat ett behov att satsa på en ny målgrupp med andra prioriteringar än den traditionella hotellgästen. HTL blir den första hotellkedjan i Norden med detta erbjudande. HTL Kungsgatan öppnar i maj 2014.

AxFasts långsiktiga målsättning är att successivt attrahera större flöden av människor till området Norra Klara. Vi hoppas därför att HTL kommer att bli en ny destination till kvarteret och därigenom öka attraktiviteten både längs Kungsgatan och Gamla Brogatan. En positiv effekt av hotellsatsningen
är även att hotellets gäster kommer att befolka gatumiljön på tider då kontoren är stängda.

En viktig del av samarbetet med HTL är att göra de inre delarna av kvarteret mer levande genom att aktivera gårdsmiljöer som tidigare varit stängda för allmänheten samt att möjliggöra accessvägar mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan.

Vi har i detta projekt valt att samarbeta med Arcona som har genomfört ett flertal hotellprojekt i området kring kvarteret Bryggmästaren.