Axfast

Axfast erhåller BBB kreditrating från Nordic Credit Rating

Axfast erhåller BBB-kreditrating från Nordic Credit Rating

LONG-TERM Rating, BBB Stable Outlook SHORT-TERM Rating, N-1+

Kreditratingen bygger bland annat på Axfast starka finansiella ställning och dess långsiktiga och starka ägare.

Kreditratingen har en ”Stable Outlook”.

Axfast är sedan 2018 aktiva på kapitalmarknaden genom ett företagscertifikatprogram med en låneram på 2 miljarder kronor.

Axfast är en koncern inom Axel Johnson Gruppen. Vår verksamhet är koncentrerad till Stockholm där vi äger och utvecklar fastigheter för kontor, handel, hotell, logistik samt bostäder. Fastighetsportföljens marknadsvärde uppgår per sista juni 2020 till knappt 15 miljarder kronor.

Stockholm den 10 augusti 2020

Axfast AB (publ)

För mer information, kontakta:
Stefan Norell
Tel: 08-752 53 03