Axfast

axfast förvärvar lagerfastighet i göteborg

Ett tidigare bageri i ett utmärkt läge mellan IKEA och ElGiganten  ska utvecklas för detaljhandel.
I handelsområdet Bäckebol i Göteborg har AxFast förvärvat fastigheten Backa 107:13 av Lantmännen Fastigheter. Befintliga byggnader omfattar totalt 11.000m² varav 9.000m² i ett våningsplan.

Tomtytan uppgår till 32.000m² och har bra proportioner till nödvändiga trafikytor och parkering för den kommande detaljhandeln i fastigheten.

AxFast tillträdde fastigheten den 19:e oktober.