Axfast

axfast har bytt energisystem i karlskrona

Sedan hösten 2006 är det Närvärmeverkets energisystem som står för driften i Karlskrona. Detta har medfört lägre driftskostnader samt att behovet av olja har minskat, framöver kommer fastigheten att kunna erbjuda lokalytor med lägre driftskostnader.

Läs mer