Axfast

axfast köper kontorsfastighet i centrala stockholm

AxFast har förvärvat fastigheten Taktäckaren 2 i Stockholm. Säljare är KMN Förvaltning AB som ägt fastigheten sedan 2008. Tillträdet sker den 2 juli 2012.

Fastigheten har en uthyrbar yta om ca 25 000 m² och hyresgäster är bland andra Deloitte AB, Elekta Instrument AB, Arcona och Annell Ljus och Form.

Byggnaden på fastigheten, som är från sekelskiftet, uppfördes ursprungligen som en industribyggnad. Här låg en gång i tiden bland annat LM Ericssons första fabrik och huvudkontor. En genomgripande ombyggnad skedde under 2001-2003 av John Mattson Fastighets AB i samarbetet med bland annat Arcona.