Axfast

AXFAST LANSERAR CERTIFIKATPROGRAM

Axfast lanserar ett certifikatprogram med ett rambelopp uppgående till 2 mdkr.

Handelsbanken Capital Market agerar ledarbank. Övriga emissionsinstitut är SEB och Swedbank.

Emitterade belopp kommer att säkerställas genom back-up facilitet.

Läs mer här.