Axfast

axfast säljer tingstadsvassen 3:8 i göteborg

AxFast säljer handelsfastigheten Tingstadsvassen 3:8 på Backaplan 3:8 i Göteborg mera känd som Centrumhuset. Köpare är Platzer Fastigheter och försäljningen grundar sig på ett underliggande fastighetsvärde om 166 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 800 kvm och köparna tillträder fastigheten den 19 december 2013.

Affären är villkorad av Platzers planerade notering på NASDAQ OMX Stockholm med tillhörande nyemission.

AxFast har i försäljningen använt sig av Newsec och DLA Nordic som rådgivare.