Axfast

Axfast säljer två logistikfastigheter

Axfast säljer två logistikfastigheter belägna i Halmstad och Umeå med en total area om cirka 73 000 kvm. Båda fastigheterna är miljöcertifierade enligt BREEAM och har Martin & Servera som hyresgäst. Köpare är Halmslätten Fastighets AB (publ), ett av Pareto Securities nybildat bolag.

Köpeskillingen baserar sig på ett totalt fastighetsvärde om knappt 1,1 miljard kronor. Köparen tillträder fastigheterna den 14:e december.

Axfast har i försäljningen använt sig av Nordanö, DLA Piper och Kardvik Consulting som rådgivare.

För mer information, kontakta:
Johan Berfenstam
Tel: 08-752 53 22