Axfast

axfast säljer verdandi 9 i stockholm

AxFast säljer bostadsfastigheten Verdandi 9 på Torsgatan i Stockholm. Fastigheten uppfördes kring 1920-talets mitt och omfattar 1 401m² bostadsarea.

Köparen tillträdde fastigheten den 30:e november.