Axfast

BCG säkrar sin framtida tillväxt på Gustav Adolfs torg

Vi är stolta över att kunna berätta att Boston Consulting Group har valt Axfast för ett långsiktigt samarbete i syfte att lösa bolagets lokalbehov i Stockholms innerstad. Tillsammans skapar vi ett modernt kontor i en traditionell byggnad, som innebär att BCG även fortsatt kommer finnas kvar på Gustav Adolfs torg.

För att möjliggöra en omfattande, och samtidigt varsam och hållbar renovering, kommer BCG i ett första steg att flytta till ca 3 000 m² i Axfasts nya kontorsprojekt på Kungsgatan 57 sommaren 2021, där de blir grannar med Grant Thornton. Under 2023 flyttar BCG tillbaka in i Axfasts nyligen startade utvecklingsprojekt på Gustav Adolfs torg. Förhyrningen på drygt 7 500 m² omfattar samtliga kontorsytor i fastigheten Jakob Mindre 11.

Utvecklingsprojektet grundar sig på ett tillvaratagande och återskapande av byggnadens kvaliteter i kombination med moderna tillägg i syfte att framtidssäkra fastigheten. Kontoret öppnas upp för att möjliggöra mer kreativa arbetssätt, samtidigt som delar av byggnaden knyts samman och ett stort öppet entréplan möter gäster och personal.

En ny ventilationslösning kommer att möjliggöra en flytt av fläktrummen till källaren. De två ljusgårdarnas ursprungliga läge kan därigenom återskapas och huset får bättre dagsljus när igensatta fönster öppnas upp. Genom en mindre påbyggnad mot Jakobsgatan förbättras logistiken och tillgängligheten på våningsplanen samtidigt som taklandskapet förbättras och ger plats för en generös takterrass.

Målet är att fastigheten i framtiden ska erbjuda yteffektiva och flexibla kontor avseende planlösningar, logistik och klimatinstallationer. Samtidigt som fastigheten kommer kunna möta mycket högt ställda krav avseende tekniska installationer kommer projektet genomsyras av ett miljö‐ och hållbarhetsperspektiv. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt Breeam.

Utvecklingsprojektet är framtaget tillsammans med Marge Arkitekter, Metator och Stockholms Byggnadsantikvarier. Det slutliga utförandet har arbetats fram i dialog med SBK och Skönhetsrådet där flera justeringar gjorts för att hitta ett så respektfullt tillvägagångssätt som möjligt. Materialval och gestaltning kommer att spegla byggnadens unika läge med fokus på att återanvända de gedigna kvaliteterna i byggnaden.

Utöver kontorsanpassningen kommer bottenvåningarna att aktiveras med publika verksamheter i form av nya restauranger samt att bättre belysning och konst adderas. Tillsammans med Axfasts utveckling av grannfastigheten Jakob Mindre 5, där TM & Partners redan flyttat in, hoppas vi att projektet ska bidra med ökade vistelsevärden för gator och torg kring kvarteret.

Hör gärna av dig till Mathias om du vill veta mer!

Visa fastighet Jakob Mindre 11 »

För mer information, kontakta:
Mathias Förberg
Tel: 08-752 53 13