Axfast

byggstart av logistikprojekt i jordbromalm

I början av vecka 3 kopplade vi in byggvatten och VA till etableringen. Samtidigt pågick skogsavverkning tätt följt av schaktning. När vatten och avlopp var inkopplat började vi gräva plintgropar till entresol i linje ”Q” och ”A”.

Under vecka 4 har en flismaskin varit på plats och hunnit flisat hälften av allt trä/sly, totalt ca 80 kubikmeter flis.

Etapp 1 sträcker sig ut över en asfalterad yta, vilket grannfastigheten nyttjar som transportsträcka. Vi har under vecka 4 tagit ner det avskiljande staketet och utökat byggområdet med byggstaket, men även tagit hänsyn till denna transportsträcka.

All matjord under betonggolvet är bortschaktat och det är förberett för fortsatta arbeten med plintgropar.

Framdriften av plintgropar går enligt tidplanen, och betongentreprenören ska börja med inmätning av plintformar redan vecka 5 och gjuta vissa plintar under vecka 5.