Axfast

byggstart i uppsala

Nu påbörjas ombyggnaden av kvarteret Dragarbrunn i Uppsala, för uppsalaborna mer känt som Åhlénshuset. Bakom utformningen står Tham & Videgård Arkitekter och entreprenör är Arcona. Bland de stora förändringarna märks särskilt att en yta som idag är parkering, i folkmun kallad ”ödetomten”, nu byggs bort och inkorporeras i den nya byggnaden. Utöver detta är det byggnadens gestaltning som kommer att göra stort intryck.

Arkitekturen syftar till att skapa ett hus som har en tydlig identitet och gör intryck, för att möta Uppsalas stadsmässighet och storlek. Dessutom finns en vision om ett hus som är tidlöst och en tydlig beståndsdel i det omgivande gaturummet.  Byggnaden ska bli praktiskt anpassningsbar till förändrade behov hos hyresgästerna och det omkringliggande stadsrummet, för att ytterligare bidra till långsiktighet.

Med hjälp av nya entrélägen och fönsterpartier vänder man huset utåt.  Det skapar ett samband med gaturummet utanför och tillför liv och rörelse i centrum. Flanörer ser in i huset, besökare ser ut från butiksytorna och människor får många fler möjligheter att gå genom kvarteret.

Byggnaden inrymmer idag Åhléns. Varuhuset kommer under ombyggnaden att fortsätta driva sin verksamhet i olika delar av bygganden, för att slutligen ta sina nya lokaler i besittning när färdigställandet närmar sig. Utöver Åhléns kommer ytterligare butiks- och café-/restaurangkoncept att finnas i det nya kvarteret.

Byggprocessen delas in i två stora etapper där man fokuserar på en del av kvarteret i taget. I det första skedet kommer arbetet att fokuseras till den obebyggda ytan ut mot Dragarbrunn. Där påbörjas arbetet i januari 2014 och i juli 2014 kommer bygganden att börja ta form och fasaden sättas på plats.
Totalt kommer arbetet på tomten mot Dragarbrunn att pågå i drygt ett år.

Därefter flyttar Åhléns till den delen av kvarteret och arbetet fortsätter med den del som vänder sig mot Stora torget och Forumtorget. Även denna del av projektet kommer att ta ungefär ett år. Mot slutet av 2015 beräknas byggnaden stå helt färdig. Målsättningen är att den ska uppnå Miljöbyggnad betyg SILVER, enligt Sweden Green Building Councils miljöcertifiering.