Axfast

ERIK LINDVALL LÄMNAR SOM VD PÅ AXFAST

Efter sexton år som vd på Axfast har Erik Lindvall informerat styrelsen om att han önskar lämna sitt uppdrag under 2020 då ny vd utsetts.

Axfast har under Erik Lindvalls ledning omvandlats till ett fokuserat och värdedrivet fastighetsbolag. Ett 80-tal fastigheter spridda i hela Sverige med ett marknadsvärde på ca SEK 3 miljarder är idag koncentrerat till centrala Stockholm med ett fastighetsvärde på 14,5 miljarder. Samtidigt som Axfast har koncentrerat sig geografiskt har riskspridning åstadkommits genom att fastighetsbeståndet inte bara är handel och logistik, utan också kontor, hotell och bostäder.

– ”För mig är det här inget plötsligt beslut utan resultatet av en tids reflektioner och prioriteringar i livet. Sammantaget känns det rätt att lämna över detta fina bolag till en ny vd. Jag har haft en inspirerande tid på Axfast med våra fantastiska medarbetare och engagerade styrelse”, säger Erik Lindvall.

Avkastningen i bolaget har under denna tid legat i topp i branschen. Axfast är idag ett välskött och finansiellt starkt bolag med en unik position på Stockholms fastighetsmarknad.

– ”Den fantastiska omvandlingen och utvecklingen av Axfast under Eriks ledning har präglats av hans stora engagemang, djupa kunskap av fastighetsmarknaden samt en sällsynt god förståelse och förmåga att skapa värden genom fastighetsutveckling” säger Alf Göransson, styrelseordförande i Axfast.

– ”Erik och jag har verkat tillsammans under större delen av hans tid som verkställande direktör i Axfast. Vi har haft en fruktbar och kreativ växelverkan som vd och ordförande. Eriks begåvade sätt att tänka kring fastighetsutveckling har varit en framgångsfaktor för Axfast. När han nu lämnar sin vd-roll följer honom alla våra goda önskningar och stora tacksamhet”, säger Göran Ennerfelt, styrelseordförande i Axfast 2004-2019.

Rekryteringen av en ny vd påbörjas omgående och styrelsen är överens med Erik om att han kommer fortsätta som vd till dess att ny vd tillträder någon gång under 2020.