Axfast

etapp 2 ombyggnad uppsala

Under veckan har vi påbörjat rivning av fasaden. Ny fasadbeklädnad kommer att monteras till sommaren för att färdigställas till hösten.