Axfast

förvärv av vinkelhaken 9, stockholm

AxFast AB är sedan 2004-01-01 ägare till Vinkelhaken 9 i Stockholm. Fastigheten ligger i hörnet Kungsgatan/Drottninggatan.

Vår ambition är att utveckla fastigheten på sikt, med dess oerhört bra förutsättningar.

Uthyrningsarbetet beträffande kontorslokalerna är påbörjat och vi kan där erbjuda flexibla ljusa och yteffektiva kontor från 300-1700 kvm.