Axfast

logistikprojekt jordbromalm - lägesrapport v. 11-12

Vecka 11
Markentreprenören har färdigställt plintgropar i linje A-B,19-34 samt P-Q,19-26
De har även terrasserat längs med lastgården på nordvästra sidan.
Takmontören har fortsatt sina arbeten och hyresgästen till lokal 6 har snart tak över huvudet.
HDF-montören har foggjutit mellan HDF elementen.
Elektriker kom till platsen för att göra genomföringar i takplåten innan det taktäcktes.


Vecka 12
Markentreprenören har återfyllt runt plintar, gjort plintgropar i etapp 2, lagt ner radonrör och täckt med bärlager i etapp 2.
Under denna vecka har betongentreprenören format plintar och lagt ner armering i linje A-B, 19-34
Taktäckare är på plats och börjar täcka plåten med isolering, plast och takduk.
Under måndagen denna vecka kom massiva sockelelement som monterats längs med linje 1 och Q.