Axfast

logistikprojekt jordbromalm - lägesrapport v. 5-6

Betongentreprenören började med sina arbeten på måndagen vecka 5. De började med att veckan med att mäta in sina prefabricerade formar och sedan lägga i armeringen och ingjutningsgodsen. Efter det har de gjutit ca 60 plintar.

Under vecka 5 har markentreprenören fortsatt med utgrävning för plintgropar, samt
schaktning av matjord i etapp 2. Montagevägar, nedgrävning av tomrör för tillfälliga elskåp, sänkning av marknivå och plintgropar har gjorts under vecka 6.

Framdriften går enligt tidplanen då betongentreprenören snart ska börja med plintar i
mittendelen och stommen ska resas enligt tidplan.