Axfast

logistikprojekt jordbromalm - lägesrapport v. 9-10

Vecka 9
Markentreprenören fortsatte med radonrör, återfyllning av plintar och förberedelser i etapp 2.
Alla plintar till ”huvudbyggnaden” i etapp 1 blev klara och betongentreprenören började med tillverkning av armeringsnät till etapp 2, samt kvarvarande plintar till entréer.
Stommontören fortsatte resa pelare/takstolar och hade i slutet på veckan bara 2 linjer kvar att resa.
Under onsdagen började montaget av håldäcksbjälklaget. Redan på torsdag kväll var de färdiga med entresolen i sydost.


Vecka 10
Markentreprenören har terrasserat längst med den nordvästra lastgården samtidigt som mycket material har bortforslats. De har även påbörjat arbeten med plintar i etapp 2.
Betongentreprenören har fortsatt med förberedande arbeten till etapp 2.
På tisdagen lades det sista håldäcket på plats till entresolen på den nordvästra sidan.
Stommontören monterar omfattningar till portar och fönster och väntas bli klara denna veckan.
Takmontören påbörjade sina arbeten denna vecka och har monterat 4000 kvm takplåt.