Axfast

Nordic Credit Rating (NCR) bekräftar en fortsatt stark rating för Axfast

NCR bekräftar bolagets rating sedan tidigare och Axfast erhåller en BBB kreditrating med Stable Outlook.

Ratingen bygger bland annat på Axfast starka finansiella ställning, fastighetsportföljens kvalité samt bolagets långsiktiga och starka ägare. NCR framhåller även bolagets höga uthyrningsgrad samt den långa genomsnittliga löptiden på hyreskontraktsportföljen.

Axfast är sedan 2018 aktiva på kapitalmarknaden genom ett företagscertifikatprogram med en låneram på 2 miljarder kronor.

Axfast är en koncern inom Axel Johnson Gruppen. Vår verksamhet är koncentrerad till Stockholm där vi äger och utvecklar fastigheter för kontor, handel, hotell, logistik samt bostäder. Fastighetsportföljens marknadsvärde uppgår per sista juni 2022 till knappt 20 miljarder kronor.

Stockholm den 26 augusti 2022

För mer information, kontakta:
Stefan Norell
Tel: 08-752 53 03