Axfast

Nordic Credit Rating (NCR) har idag bekräftat en fortsatt stark rating för Axfast

Axfast erhåller en BBB-kreditrating med Stable Outlook

Kreditratingen bygger bland annat på Axfast starka finansiella ställning och dess långsiktiga och starka ägare. NCR framhåller även bolagets höga uthyrningsgrad samt den långa (6,6 år) genomsnittliga löptiden på hyreskontraktsportföljen.

Axfast är sedan 2018 aktiva på kapitalmarknaden genom ett företagscertifikatprogram med en låneram på 2 miljarder kronor.

Axfast är en koncern inom Axel Johnson Gruppen. Vår verksamhet är koncentrerad till Stockholm där vi äger och utvecklar fastigheter för kontor, handel, hotell, logistik samt bostäder. Fastighetsportföljens marknadsvärde uppgår per sista juni 2021 till drygt 17 miljarder kronor.

Stockholm den 23 augusti 2021

För mer information, kontakta:
Stefan Norell
Tel: 08-752 53 03