Axfast

nu kan du teckna grönt hyresavtal med oss

Sedan årsskiftet kan vi erbjuda våra hyresgäster gröna hyresavtal. Avtalet tecknas som en bilaga till huvudavtalet för lokalen och innehåller bl a riktlinjer för inköp av förnyelsebar energi, sunda materialval vid ombyggnationer, val av belysningsarmaturer och avfallshantering. Avtalet erbjuds både nya och befintliga hyresgäster. För mer information kontakta din förvaltare.