Axfast

ombyggnad uppsala

Ombyggnationen av Åhlénshuset i Uppsala pågår för fullt.

Bild 1. Provisorisk entré för Åhlens i nya huset

Bild 2. Gamla huset efter nedmontering av ”tårtpappersfasaden”

Blid 3.Nya husets mot Dragarbrunnsgatan med nedfart till garage. Montage av nya fasaden, rastret kvarstår.

Bild 4. Innergården vid lastkajen med nya huset i fonden.